R KVADRĀTĀ

 

dizaina un reklāmas ateljē

Aija Andžāne – māksliniece

Agnese Drunka – projektu vadītāja

Jānis Kairis – fotogrāfs

Gints Roderts – radošais direktors